میخ‌ها دوچرخه سواران دور فرانسه را متوقف کردند

پلیس فرانسه مشغول بررسی جزئیات حادثه ای است که مرحله چهاردهم مسابقات دوچرخه سواری دور فرانسه را مختل کرد.

روز یکشنبه (۱۵ ژوئیه - ۲۵ تیر) دهها دوچرخه سوار شرکت کننده در مسابقات دور فرانسه هنگامی که لاستیک دوچرخه هایشان از روی میخ های رها شده بر بستر جاده عبور کرد، پنچر شدند.

از جمله این افراد کادل ایوانز، مدافع عنوان قهرمانی و بردلی ویگینز جلودار فعلی این مسابقات که دوچرخه هایشان بر اثر عبور از میخ ها آسیب دید.

برگزار کنندگان این مسابقات این اقدام را محکوم و آن را خطرناک و غیرمسئولانه خوانده و هدف آن را آسیب رساندن به ورزشکاران و اخلال در مسابقات ارزیابی کردند.