فرمانده تازه ارتش کره شمالی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری رسمی "کی سی ان اِی" در کره شمالی، هیون یونگ چول به عنوان فرمانده کل تازه ارتش این کشور تعیین کرده است.

آقای هیون جایگزین ری یونگ هو خواهد شد که به گزارش رسانه های کره شمالی روز دوشنبه به دلیل بیماری از وظایفش ترخیص شد.

"کی سی ان اِی" نوشت که این تصمیم روز دوشنبه توسط مقام های ارشد کره شمالی گرفته شد.

کناره گذاشته شدن آقای ری بسیاری از ناظران کره شمالی را شگفت زده کرده است و نسبت به توضیح رسمی در مورد علت این اقدام تردیدهایی ابراز شده است.

تصور می شد که او نقشی کلیدی در انتقال اخیر قدرت در کره شمالی از کیم جونگ ایل به پسرش کیم جون اون داشته باشد.

بعضی تحلیلگران کناره گذاشته شدن آقای ری را بخشی از یک پاکسازی احتمالی برای استحکام قدرت کیم جونگ اون در ارتش می دانند.

آقای ری همچنین نایت رئیس کمیته مرکزی ارتش بوده و مناصب بلندی در حزب حاکم کارگر داشته است.