ایران دولت بحرین را به حمله شیمیایی به معترضان متهم کرد

حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است که "برخی کشورهای غربی گازهای شیمیایی حفه کننده در اختیار حکومت بحرین قرار داده و دهها کودک، پیر و جوان، اعم از شیعه و سنی در اثر شلیک گلوله های شیمیایی کشته و مجروح شده اند."

آقای عبداللهیان در مورد منبع خبر خود توضیحی نداد اما اتهام استفاده از اسلحه شیمیایی در بحرین در حالی گزارش می شود که سفیر سابق سوریه در عراق که اخیرا به مخالفان پیوسته، گفته است که ممکن است بشار اسد، رئیس جمهوری، در صورت احساس خطر سقوط، علیه مخالفان مسلح به اسلحه شیمیایی متوسل شود.

مقامات جمهوری اسلامی از حرکت اعتراضی علیه حکومت بحرین حمایت می کنند و در مقابل، مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را وابسته به کشورهای خارجی و گروه های تروریستی دانسته و بر ادامه زمامداری آقای اسد تاکید داشته اند.