زمان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته است که هنوز تاریخ دقیق برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری مشخص نشده اما احتمالا این انتخابات اواخر خرداد یا تیرماه سال ١٣٩٢ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کدخدایی افزوده است که وزارت کشور آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات رایانه ای در این دوره اعلام کرده و برای این منظور، گروه کارشناسی شورای نگهبان و وزارت کشور تشکیل شده است.

نتیجه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در میان اتهام تقلب گسترده به نفع محمود احمدی نژاد اعلام شد و چندین ماه تظاهرات و ناآرامی و برخورد خشونت آمیز با معترضان و انعکاس وسیع آن در سطح داخلی و بین المللی را در پی آورد.

با وجود اینکه آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نتیجه اعلام شده انتخابات را سریعا تایید و حمایت خود از آقای احمدی نژاد را اعلام داشت، بعدا بین طرفداران دو طرف شکاف و اختلاف بروز کرد.