عراق از شهروندان خود خواست از سوریه خارج شوند

با شدت گرفتن ناآرامی در سوریه، سخنگوی دولت عراق با صدور بیانیه ای در روز سه شنبه، ٢٧ تیر (١٧ ژوئیه)، به شهروندان این کشور توصیه کرد تا از سوریه خارج شوند.

براساس این بیانیه، هیات دولت عراق "ضمن ابراز نگرانی در مورد قتل و حمله به عراقیان ساکن سوریه، از همه آنان می خواهد به میهن خود مراجعت کنند" و وعده می دهد که امکانات بازگشت آنان را فراهم آورد.

در خبری دیگر در مورد سوریه، گزارش های رسیده حاکی از شدت گرفتن جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در دمشق، پایتخت، و آتشباری سنگین نیروهای دولتی به سوی برخی مناطق شهری است.