حبس مردی به جرم فریب کودکان برای شرکت در اختتامیه المپیک

دادگاهی در بریتانیا یک مرد را که به خاطر فریب ده ها کودک و نوجوان در رابطه با شرکت در مراسم اختتامیه المپیک لندن به زندان انداخت.

استفان مونسامی با مراجعه به مدارس رقص و حضور در رادیو وتلویزیون وانمود می کرده که قصد دارد نوجوانان را برای نقش آفرینی در اختتامیه المپیک لندن استخدام کند.

این هفتاد و پنج کودک و نوجوان قبل از اینکه مشخص شود استخدام آنها به وسیله آقای مونسامی یک کلاهبرداری است، به طور مرتب برای شرکت در این مراسم تمرین می کردند.

هر کدام از شرکت کنندگان ۹۰ دلار به او پرداخته اند.