ارسال پيامک جای مکالمه با تلفن را در بريتانيا می گيرد

بنا به تحقیقی جدید از اداره ارتباطات بریتانیا، آفکام، مردم این کشور بیشتر از آنکه از تلفن برای مکالمه استفاده کنند از پیامک تلفن همراه استفاده می کنند.

به گفته این سازمان، ۵۸ درصد از مردم این کشور در سال ۲۰۱۱ از طریق پیامک ارتباط برقرار کرده اند، در حالی که این رقم برای مکالمه با تلفن ۴۷ درصد بوده است.

گفته می شود عمده تغییر در برقراری ارتباط از طریق تلفن توسط جوانان بین ۱۶ تا ۲۴ سال صورت گرفته است.

در بریتانیا هر فرد به طور میانگین در هفته ۵۰ پیامک ارسال می کند.

در کل استفاده از تلفن در سال ۲۰۱۱ در این کشور پنج درصد کاهش یافته است.