خانواده سلطنتی اسپانيا حقوق سالانه خود را کاهش داد

خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا و فلیپه پسرش حقوق سالانه خود را کاهش خواهند داد. کاخ سلطنتی اسپانیا می گوید این تصمیم پس از کاهش حقوق کارمندان دولت گرفته شده است.

به اين اساس پادشاه اسپانیا ۷.۱ درصد از حقوق نزدیک به ۳۶۰ هزار دلاری خود یعنی حدود ۲۵ هزار دلار را از دست خواهد داد.

در کل ۸.۳ درصد از بودجه سالانه سال ۲۰۱۲ ( حدود ۱۲۰ هزار دلار) خانواده سلطنتی اسپانیاکاهش خواهد یافت.

این در حالی است که کارمندان دولت اسپانیا از شنیدن خبر از بین رفتن پاداش عيد ميلاد مسيح خشمگین شدند و به خیابانها ریختند.

پلیس و ماموران آتش نشانی از جمله کسانی هستند که به نشانه اعتراض در روزهای گذشته تظاهرات کردند.

سياستهای ریاضتی به علت رکود اقتصادی به اجرا درآمده است.