تعویق ۹ ماهه در پرداخت حقوق کارگران مجتمع دامداری مهاباد

یعقوب کریمی، عضو شورای اسلامی کار مجتمع دامداری مهاباد، به خبرگزاری ایلنا گفته است که کارگران این مجتمع ۹ ماه است حقوق نگرفته‌اند.

او گفته است این مجتمع در گذشته ۱۳۰ کارگر رسمی داشته است، اما هم اکنون تنها ۴۰ نفر در آن شاغل هستند که قرارداد این افراد هم به شکل موقت است.

آقای کریمی "واردات بی‌رویه گوشت" را دلیل مشکلات صنایع دامداری، گوشت و لبنیات دانسته است.

در ماه‌های اخیر و با اجرای طرح هفمند کردن یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها علیه ایران همه روزی اخباری از اخراج کارگران یا بروز نارضایتی‌هایی در مجامع کارگری ایران منتشر می‌شوند.