اجازه بازگشت ۱۰۰ کارگر هندی 'گیرافتاده' در بحرین

در پی توافق سفارتخانه هند در بحرین با گروه ساختمانی ناس، ۱۰۰ کارگر هندی که ۶ سال بود ناچار به ادامه اقامت در بحرین شده بودند اجازه یافتند از این کشور خارج شوند.

این شرکت، که با اتهام "از زیر کار در رفتن" به طور قانونی مانع از خروج این کارگران از بحرین شده بود، موافقت کرده که از پیگیری ماجرا صرف نظر کند.

یکی از کارگرانی که در این وضعیت گیر افتاده بود امسال دست به خودکشی زد و در پی آن کارزاری برای بازگرداندن کارگران هندی به کشور به راه افتاد.

کارگران هندی سهم عمده‌ای در تامین نیروی کار کشورهای حوزه خلیج فارس دارند و اغلب از شرایط کاری و رفاهی مناسبی برخوردار نیستند.