اعتصاب کارکنان وزارت کشور در روز قبل از افتتاح المپیک

یکی از اتحادیه های کارگری بریتانیا گفته است که هزاران نفر از کارکنان وزارت کشور روز پنجشنبه آینده (۲۶ ژوئیه)، یعنی روز قبل از مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک، اعتصاب خواهند کرد.

این کارکنان وزارت کشور شامل کارمندان اداره مهاجرت، یعنی افرادی نیز می شوند که در فرودگاههای بریتانیا مسوول کنترل گذرنامه ها هستند.

انتظار می رود که پنجشنبه آینده "هزاران نفر" برای تماشای مسابقات المپیک وارد بریتانیا شوند و اعتصاب کارکنان می تواند سبب بی نظمی جدی در سالن های ورودی فرودگاهها شود.

تریزا می، وزیر کشور، تصمیم به اعتصاب توسط کارکنان خود را محکوم کرده است ولی دیمیان گرین، معاون او، گفته است که برای مقابله با اثر سو این اعتصاب بر مسافران ورودی برنامه ریزی شده است.

اعضای اتحادیه علاوه بر اعتصاب در روز ۲۶ ژوئیه، در طول دوره برگزاری مسابقات المپیک از "اضافه کاری" نیز خودداری خواهند کرد.