رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری هند برگزار می‌شود

روز پنجشنبه، ٢٩ تیر (١٩ ژوئیه)، اعضای پارلمان فدرال و مجالس ایالتی هند در جلسه مشترکی رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب می کنند.

ریاست جمهوری هند یک مقام عمدتا تشریفاتی است اما به گفته خبرنگار بی بی سی در دهلی، در صورتی که هیچ حزب یا ائتلاف حزبی نتواند اکثریت را در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٤ به دست آورد، رئیس جمهوری نقشی حساس در یافتن نامزدی برای تشکیل دولت جدید ایفا خواهد کرد.

در انتخابات ریاست جمهوری، پراناب موکرجی، وزیر اسبق دارایی که از حمایت ائتلاف به رهبری حزب کنگره برخوردار است، با پرونو سانگما، رئیس اسبق پارلمان، رقابت می کند.