سفیر سوریه فرار همسر بشار اسد به مسکو را تکذیب کرد

ریاض حداد، سفیر سوریه در روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری روسی اینترفاکس گزارش های مربوط به "سفر" اسما اسد، همسر رئیس جمهوری سوریه به مسکو را تکذیب کرده است.

بعضی روزنامه های بریتانیایی نوشته بودند که شایع شده در پی کشته شدن سه تن از مقامات ارشد حکومت سوریه در روز چهارشنبه، خانم اسد به روسیه گریخته است.

اسما اسد سی و هفت سال دارد، از والدین سوری در بریتانیا متولد شده و دوازده سال پیش با بشار اسد، ازدواج کرده است.

سفیر سوریه در مسکو تاکید کرده که بشار اسد و خانواده اش در دمشق هستند و از سوریه خارج نشده اند.

.