بریتانیا دارایی های رئیس جمهوری سوریه را مسدود کرد

دولت بریتانیا حدود یکصد و شصت میلیون دلار دارایی های متعلق به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، و برخی مقامات دولت او را در این کشور مسدود کرده است.

براساس اطلاعاتی که بی بی سی دریافت کرده است، بخش عمده دارایی های مسدود شده شامل موجودی حساب های بانکی متعلق به رئیس جمهوری سوریه و آن گروه از مقامات سوری است که مشمول تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.

به گفته تحلیلگران، مجموع دارایی های رئیس جمهوری سوریه و نزدیکان او در خارج از آن کشور به بیش از یک و نیم میلیارد دلار می رسد اما بخش اعظم این دارایی ها در کشورهایی نگاهداری می شود که رئیس جمهوری و مقامات سوریه را مشمول تحریم های اقتصادی و تجاری قرار نداده اند.