احمدی نژاد: ما درگیر نبردی سنگین هستیم

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته که ما می‌فهمیم که به لحاظ گرانی و اشتغال چه بر مردم می‌گذرد "اما ما در یک نبرد سنگین قرار داریم. دشمنان ما تمام توان خود را برای مقابله بدون سروصدا بسیج کردند."

آقای احمدی نژاد گفته که "مراکز اصلی و حلقه‌های اصلی دنیا در دست دشمنان ماست و آنها شبانه‌روز کار می‌کنند و تا ما راهی را باز می‌کنیم، آنها هجوم می‌آورند و این نبرد در جریان است."

رئیس جمهور ایران وعده داده که در آینده "ریز این مسائل" را توضیح دهد اما اگر "اکنون این مسائل را توضیح بدهم دو گروه از این موضوع خوشحال می‌شوند؛ اول، دشمنان و دوم، برخی از سوء‌استفاده‌گران."

با افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران، گزارشها حاکی از بروز مشکلاتی نظیر کاهش تولید صنعتی و گرانی برخی مواد خوراکی در ایران است.

آقای احمدی نژاد با اشاره به این که برخی از شرکت‌های اروپایی صادرات برخی از قطعات خودرو را به ایران قطع کرده‌اند، گفته که بعد از بروز این مشکل "با مسئولان و متخصصان امر جلسه گذاشتیم و آنها گفتند که ظرف شش ماه می‌توانند این قطعات را جایگزین کنند."

رئیس جمهور ایران خطاب به کشورهای غربی تاکید کرده که آنها به اشتباه خیال می کنند به خاطر چهار قطعه وسیله خودرو می توانند "خواسته‌های " خود را به ایران تحمیل کنند.