توده یخی بزرگ از یخچالی در گرینلند جدا شد

دانشمندان می گویند یک توده یخی از یخچال طبیعی در گرینلند جدا شده است.

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که یک جزیره یخی به بزرگی بیش از یکصد کیلومتر مربع از یخچال طبیعی به نام پترمن در گرینلند جدا شده است.

دو سال پیش نیز یک توده یخی دیگر به بزرگی ۲۵۰ کیلومتر مربع از همین یخچال جدا شده بود.

دانشمندان می گویند جدا شدن این تکه های یخی به معنای از بین رفتن یخچال نیست، اما تغییراتی در جریان آب در این منطقه ایجاد خواهد شد.

تغییرات آب و هوایی زمین برخی دانشمندان را نسبت به از بین رفتن کوه های یخی نگران کرده است.