درگیری پلیس اسپانیا با معترضان به وضع اقتصادی

در پی درگیری پلیس و تظاهرکنندگان در مادرید، پایتخت اسپانیا حداقل ۶ نفر مجروح شده اند.

پلیس که با شلیک گلوله پلاستیکی سعی داشت تظاهرکنندگان را متفرق کند، هفت نفر از دستگیر کرد.

درگیری ها پس از تظاهرات آرام مخالفان سیاست های ریاضتی دولت در مرکز شهر مادرید رخ داد.

بعضی از تظاهرکنندگان با به آتش کشیدن سطل های زباله با پلیس درگیر شدند.

به گفته پلیس ۴۰ هزار نفر در مادرید تظاهرات کردند. ده ها هزار نفر هم در تظاهرات مشابه در سراسر اسپانیا شرکت کردند.

معلمان و ماموران پلیس و آتش نشانی در بین تظاهرکنندگان حضور داشتند. کارمندان شرکت کننده در این تظاهرات از دولت به عنوان "دزد" نام بردند.

این تظاهرات در اعتراض به کاهش ۸۰ میلیارد دلاری حقوق و مزایای کارمندان دولت و افزایش مالیات ها برگزار شد.