شورشیان کلمبیا یک پل استراتژیک را منفجر کردند

مقامات کلمبیایی گفته اند که گروه شورشی فارک با انفجار یک پل ارتباط شهر سن وینسنت دل کاگوان را با دنیا خارج قطع کرده اند.

در انفجار و تخریب پل ریوسیتو به هیچ کسی آسیب نرسید.

انفجار پل همزمان با دویست و دومین سالگرد استقلال کلمبیا از اسپانیا صورت گرفت.

اکنون تنها راه رسیدن به شهر سن وینسنت از طریق هوا و یا از طریق یک راه خاکی است.

در سالهای اخیر دولت راستگرای کلمبیا، که از حمایت آمریکا برخوردار است، بر شورشیان چپگرای فارک چیرگی بیشتری یافته بود.