دادگاه تجدید نظر در چین درخواست هنرمند معترض را رد کرد

دادگاهی در چین تقاضای آی وی‌وی، هنرمند معترض چینی برای تجدید نظر در محکومیت به پرداخت بیش از دو میلیون دلار جریمه به دلیل تخلف مالیاتی را رد کرده است.

جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر تحت مراقبت شدید امنیتی در دادگاهی در پکن تشکیل شد در حالیکه آقای آی اجازه شرکت در جلسه را نداشت.

هنرمند معترض چینی گفت که این رای نشان می دهد که قانون و عدالت در چین وجود ندارد و طرفداران او هم اتهام تخلف مالیاتی را جعلی و هدف از آن را ساکت کردن صدای مخالفان حکومت دانسته اند.