کشورهای حوزه یورو وام به اسپانیا را تصویب می‌کنند

وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه پولی یورو روز جمعه، ٣٠ تیر (٢٠ ژوئیه)، برای تصویب توافقنامه اعطای وامی حدود یکصد و بیست میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانک های اسپانیا تشکیل جلسه می دهند.

بانک های اسپانیا به دلیل مواجهه با ناتوانی بدهکاران در بازپرداخت وام های خود با دشواری مالی مواجه بوده اند و قرار است میزان دقیق وام حوزه یورو پس از حسابرسی کامل وضعیت بانک های این کشور مشخص شود.

دولت اسپانیا با بدهی سنگین مواجه است و برای مقابله با آن به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی روی آورده است.

روز گذشته، دهها هزار تن از مردم اسپانیا در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت دست به تظاهرات زدند.