حمله خونین به کمپ پناهندگان در ساحل عاج

دست کم ۹ نفر در حمله مهاجمان به اردوگاه پناهندگان تحت نظارت سازمان ملل متحد در ساحل عاج کشته شدند.

گزارشگران می گویند صدها نفر با انواع اسلحه سرد و گرم به این پناهگاه که در نزدیکی شهر غربی دئوکئو حمله کردند و علاوه بر غارت کردن ساکنان چادرهای آنها را به آتش کشیدند.

این اردوگاه تحت نظارت صلحبانان سازمان ملل متحد، میزبان حدود ۵ هزار پناهجوست که در جریان ناآرامی های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ ساحل عاج آواره شده اند.

انتخاباتی که لوران باگبو، رئیس جمهوری سابق ساحل عاج نتایج آن را نپذیرفت و درگیری های خونینی میان طرفداران آلاسان واتارا، رئیس جمهور فعلی و هواداران آقای باگبو در گرفت که سرانجام با دستگیری لوران باگبو و به قدرت رسیدن آقای واتارا خاتمه یافت.