نماینده اسلامگرای مصر به اتهام سکس در خودرو مجرم شناخته شد

یک نماینده اسلامگرای افراطی در مجلس منحل شده مصر به اتهام زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی جامعه مجرم شناخته شده است.

این نماینده سلفی‌های مصر در حین داشتن رابطه جنسی در خودروی خود دیده شده بود.

ماجرای این نماینده باعث شرمساری سلفی‌ها شده که معتقد به جدایی زن و مرد بدون نسبت طبق قانون شریعت هستند.

علی ونیس، نماینده سلفی ها در دادگاه به اتهام برقراری روابط جنسی با یک دانشجو و حمله به یک پلیس به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است.

آقای ونیس نماینده حزب نور در مجلس بود که پس از رای دادگاه قانون اساسی، توسط شورای نظامی حاکم منحل شد.