ایران از سازمان ملل خواست مانع از خشونت علیه مسلمانان برمه شود

محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در نامه ای به بان کی مون، دبیر کل این سازمان، خواسته است که این سازمان جلوی خشونت علیه مسلمانان برمه را بگیرد.

آقای خزاعی در این نامه گفته است که خانه و مساجد مسلمانان را خراب کرده اند و صدها مسلمان آواره شده اند. او در نامه خود تأکید کرده که "پاکسازی قومی و مذهبی" علیه مسلمانان تحت هر چارچوبی ناعادلانه و غیرقابل توجیه است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته در بیانیه ای گفت که مسلمانان همچنان در غرب برمه تحت فشار حکومت قرار دارند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود از ادامه حمله به مسلمانان و بازداشت‌های آنها اظهار نگرانی کرد.

پس از درگیری‌های بودایی ها با مسلمانان در ایالت غربی رخاین برمه در ماه گذشته، دولت برمه در آن ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد.