فرار خریداران در پی ورود خرس به مرکز خریدی در آمریکا

ورود خرسی به یک فروشگاه بزرگ در پیتزبورگ آمریکا باعث فرار خریداران وحشتزده شده است.

این خرس ماده سیاه رنگ ظاهرا از طریق درهای اتوماتیک وارد مرکز خرید "پیتزبورگ میلز" شده بود.

مت مارچینیک خریداری که در محل حاضر بود به رسانه های محلی گفت: "خرس به سرعت از کنار چند نفر گذشت. آنها حتی نمی دانستند که خرس است که از کنارشان گذشته."

حیوان در نهایت توسط ماموران حیات وحش پنسیلوانیا از راه دور با گلوله های مخصوص بیهوش و از آنجا منتقل شد.

خرس جوان فقط 57 کیلوگرم وزن داشت اما باعث شد کل مرکز خرید تخلیه شود.

کارشناسان اکنون درحال بررسی این موضوع هستند که خرس چگونه به آنجا راه پیدا کرد.