مرگ سه نفر در آتش سوزی های اسپانیا

مقام ها می گویند که آتش سوزی های جنگلی در منطقه کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا باعث مرگ سه نفر شده است.

دو شهروند فرانسوی در حالی که سعی داشتند از شعله های آتش بگریزند در آب های دریا در نزدیکی مرز فرانسه جان باختند. به گزارش رسانه های اسپانیا آنها یک مرد ۶۰ ساله و دختر پانزده ساله او بودند.

بادهای شدید با سرعت حداکثر ۹۰ کیلومتر در ساعت باعث از کنترل خارج شدن آتش شده است.

همه ساکنان بخش آلت امپوردا - بیش از ۱۰۰ هزار نفر - دستور دارند در خانه ها بمانند.

یک مرد ۷۵ ساله نیز پس از آنکه دچار ایست قلبی شد در نزدیکی شهر لا ژونکوئرا جان باخت.

۱۸ نفر دیگر دچار سوختگی شده اند که میزان سوختگی یک شهروند فرانسه به ۸۰ درصد می رسد.

او درحالی که سوار اتومبیلش بود در میان شعله های آتش به دام افتاده بود.