وزارت دفاع ایران ۱۴ دکل حفاری می‌سازد

احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت که این وزارتخانه برای ساخت ۱۴ دستگاه دکل حفاری در خشکی قراردادی را با وزارت نفت به امضا رسانده است.

آقای وحیدی افزود که وزارت دفاع با وزارتخانه های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست نیز تفاهم‌نامه هایی را "برای ایجاد حرکت جدید در بومی سازی تجهیزات و قطع وابستگی به بیگانگان در کشور" امضا کرده است.

سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران، در سال های اخیر اجرای پروژه های اقتصادی زیادی را عهده دار شده اند و در مواردی که خود توانایی اجرای پروژه ها را نداشته اند، آنها را به عنوان پیمانکار در اختیار سایر شرکت ها گذاشته اند.

با گسترش تحریم های بین المللی و صرف نظر کردن شرکت های بین المللی از اجرای پروژه های مختلف در ایران، نهادهای نظامی این کشور جایگزین شرکت های خارجی شده و قراردادهای بسیاری را با وزارتخانه های دولت محمود احمدی نژاد به امضا رسانده اند.