سيل سی و پنج نفر را در نيجريه کشت

حداقل سی و پنج نفر در اثر سیل و باران شديد در مرکز نیجریه کشته شده اند.

باران شدید باعث شد که سدی که در نزدیکی شهر جوس قرار دارد سر ريز شود.

سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی گفت نزدیک به دویست خانه که بیشتر آنها از گل ساخته شده بودند ویران شده اند.

مقامهای نیجریه هم گفته اند که حداقل ۱۲ نفر مفقود شده اند و انتظار می رود شمار کشته شدگان افزایش یابد.

یکی از ساکنان این منطقه می گوید باران یکشنبه شب آغاز شد و سیل بیشتر حیوانات اهلی او را با خود برد.