ممنوعيت تبليغات مشروبات الکلی در روسيه

حکم ممنوعیت تبلیغ مشروبات الکلی در روسیه به اجرا در آمده است.

قانون جدید تبلیغات مشروبات الکلی در تلویزیون، رادیو، اینترنت، تخته اعلانات آگهی و وسایل نقلیه عمومی را ممنوع می کند.

قرار است از ماه ژانویه آینده روزنامه ها هم تبلیغاتشان را متوقف کنند.

این عمل به منظور مهار کردن مشکل مصرف الکل صورت گرفته است چرا که روسیه یکی از بزرگترین مصرف کنندگان الکل در دنیاست.

سازمان بهداشت جهانی می گوید در روسیه مصرف الکل دو برابر ميزان پيشنهاد شده برای پيشگيری از مضرات بهداشتی می باشد.

ودکا الکل مورد علاقه روسها محسوب می شود اما آبجو هم محبوبیت زیادی دارد.