در بخش‌هایی از ایالت آسام هند مقررات حکومت نظامی برقرار شد

نیروهای امنیتی هند در بخش هایی از ایالت آسام در شرق این کشور مقررات حکومت نظامی و محدودیت رفت و آمد برقرار کرده و هشدار داده اند که به کسانی که به این مقررات توجه نکنند شلیک خواهد شد.

طی روزهای اخیر، این مناطق شاهد درگیری خونین بین قوم بودو و مسلمانان بوده که در جریان آن، بیش از بیست تن کشته اند و تعدادی از روستاهای منطقه به آتش کشیده شده است.

منابع خبری هند گفته اند که دهها هزار تن از روستائیان نیز خانه های خود را ترک کرده و به اردوگاه هایی که دولت ایجاد کرده پناه برده اند.