تصادف منجر به مرگ فعال سیاسی کوبایی 'عمدی' بود

خانواده اسوالدو پایا، ناراضی سیاسی کوبایی که در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد گفته اند که افرادی اتومبیل او را عمدا از جاده خارج کردند و باعث بروز تصادفی شدند که به مرگ او، یک فعال سیاسی کوبایی دیگر و دو اروپایی سرنشین این اتومبیل منجر شد.

رسانه های دولتی کوبا گفته اند که اسوالدو پایا هنگام رانندگی در جاده ای در استان گرانما در شرق کوبا، کنترل اتومبیل را از دست داد و اتومبیل با یک درخت برخورد کرد اما پسر این فعال سیاسی کوبایی گفته است که پدرش بارها به مرگ تهدید شده بود.

آقای پایا، که یک مسیحی مومن بود، از جمله رهبران برجسته مبارزه برای دموکراسی در حکومت کمونیستی کوبا محسوب می شد و در سال ٢٠٠٢، پارلمان اروپا جایزه ساخاروف برای حمایت از حقوق بشر را به او اعطا کرد.