ایران بار دیگر خواهان میانجیگری در سوریه شد

وزیر امور خارجه ایران گفته است که کشورش آماده میزبانی برای گفت و گو میان دولت سوریه و مخالفان این کشور است.

علی اکبر صالحی که با العالم تلویزیون عرب زبان حکومت ایران گفت و گو می کرد خواستار توقف خشونت ها در سوریه شده و بار دیگر کشورهای غربی را متهم کرده که با "تلاش هایشان وضعیت سوریه را پیچیده می کنند."

از زمان آغاز اعتراضات در سوریه و سرکوب شدید آن از سوی حکومت بشار اسد، ایران به همراه روسیه از مهمترین متحدان و حامیان حکومت آقای اسد بوده اند.

پیش از آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران سوریه را "خط مقدم مقاومت" در برابر اسرائیل خوانده است.

ایران و سوریه دو متحد استراتژیک یکدیگر در منطقه خاورمیانه محسوب می شوند که از ابتدای انقلاب اسلامی روابط مستحکم و پایداری با یکدیگر داشته اند.

اتحادیه اروپا و آمریکا برخی از مقام های ایرانی را به اتهام همکاری با دولت سوریه در سرکوب مردم این کشور مورد تحریم قرار داده اند.