خروج اعتراضی تیم زنان کره شمالی از میدان فوتبال المپیک

تیم فوتبال زنان کره شمالی پیش از آغاز مسابقه فوتبال المپیک در مقابل کلمبیا از زمین فوتبال در استادیوم همپدن پارک شهر گلاسگو خارج شد.

برگزار کنندگان مسابقه، در کنار نامهای بازیکنان تیم کره شمالی در صفحه بزرک الکترونیک، به اشتباه از پرچم کره جنوبی استفاده کرده بودند.

تیم کره شمالی پس از مدتی به زمین باز گشت و مسابقه با تأخیر برگزار شد.

کره شمالی توانست با نتیجه دو بر صفر کلمبیا را شکست دهد