بازداشت معترضان توسط پلیس کالیفرنیا

در پی تیراندازی مرگبار پلیس در پایان هفته گذشته در شهر آناهایم کالیفرنیا که منجر به کشته شدن دو مرد شد، بیست و چهار نفر در جریان چهارمین شب اعتراضات خشونت بار بازداشت شده اند.

خشونت ها در نزدیکی ساختمان شهرداری همزمان با رای اعضای شورای شهر برای آغاز تحقیقات درباره حادثه روی داد.

حدود ۵۰۰ تظاهرکننده اقدام به پرتاب سنگ، شیشه شکسته و یک ککتل مولوتف به طرف خودرو پلیس کردند.

در مقابل نیز، ۲۵۰ مامور پلیس گلوله های مشقی و گاز فلفل به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند.