صندوق بین‌المللی پول: بحران بدهی‌ها برای چین خطرناک است

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که بدتر شدن بحران بدهی‌ها در منطقه اقتصادی یورو، "تهدیدی جدی" برای رشد اقتصادی چین محسوب می شود.

این نهاد مالی بین المللی گفته است که اقتصاد چین در داخل هم با خطراتی رو به رو است که از آن جمله باید به ضعف بازار مسکن اشاره کرد.

صندوق بین‌المللی پول در عین حال خاطرنشان کرده که چین برای مدیریت بحران، امکاناتی در اختیار دارد.

نرخ رشد اقتصادی چین در چهار ماهه دوم سال جاری میلادی به ٧.٦ رسید که پائین‌ترین میزان در سه سال اخیر بود.