آنگ‌سان‌سوچی خواستار حقوق مساوی برای اقلیت‌ها در برمه شد

آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان در برمه، از نمایندگان پارلمان این کشور خواسته است تا با تصویب قانونی، از حقوق اقلیت های قومی و دینی در این کشور حمایت کنند.

خانم سوچی، که پس از سال ها محرومیت از فعالیت سیاسی، اخیرا به نمایندگی پارلمان انتخاب شده، در نخستین سخنرانی پارلمانی خود گفت که تبدیل نظام سیاسی برمه به یک دموکراسی واقعی، مستلزم تساوی حقوق تمامی شهروندان است.

طی چند ماه اخیر، درگیری بین بوداییان و اقلیت مسلمان در استان رخاین در غرب برمه تلفاتی برجای گذاشته و شرایط دشوار آوارگان مسلمان به طور گسترده در رسانه های خبری به خصوص در کشورهای اسلامی انتشار یافته است.

پیشتر، آنگ سان سوچی به دلیل خودداری از اظهار نظر در مورد شرایط مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفته بود.