رئیس جمهوری جدید هند رسما آغاز به کار کرد

پراناب موخرجی، وزیر پیشین اقتصاد هند، رسما دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است.

رئیس جمهوری هند برای دوره پنج ساله توسط نمایندگان انتخابی پارلمان فدرال و مجالس ایالتی هند انتخاب می شود و سمتی تشریفاتی است اما در موارد خاص، مانند معرفی نخست وزیر در مواردی که هیچیک از احزاب اکثریت لازم پارلمانی را کسب نکرده باشد، نقش مهمتری را ایفا می کند.

انتخابات پارلمانی بعدی هند در سال ٢٠١٤ برگزار می شود و این احتمال وجود دارد که هیچ حزب یا ائتلاف حزبی قادر به کسب اکثریت آرا در پارلمان نباشد.

آقای موخرجی نامزد مورد حمایت حزب کنگره، حزب اصلی در ائتلاف حاکم بود و به گفته ناظران، انتخاب وی به سمت ریاست جمهوری باعث تقویت روحیه اعضای حزب کنگره در زمانی می شود که به دلیل رسوایی های مالی و شرایط دشوار اقتصادی، این حزب در موقعیت مطلوبی نبوده است.