دزدان دریایی سومالی ماهیگیران ربوده شده را آزاد کردند

ناخدا و ملوانان یک کشتی ماهیگیری تایوانی پس از نوزده ماه اسارت در دست دزدان دریایی سومالیایی به این کشور بازگشته اند.

سیزده تن از آزاد شدگان شهروندان تایوان و دوازده تن از آنان شهروندان ویتنام هستند که دزدان دریایی آنان را در ماه دسامبر سال ٢٠١٠ در نزدیکی سواحل ماداگاسکار ربودند و هفته گذشته، در برابر دریافت پول، آزاد کردند.

ناخدای این کشتی پس از بازگشت به تایوان گفت که دزدان دریایی آنان را مرتبا مورد ضرب و شتم قرار می دادند و به جز سیب زمینی پخته و آب گل آلود رودخانه، غذا و آشامیدنی دیگری به آنان داده نمی شد.