ترکیه رفت و آمد مرزی با سوریه را محدود کرد

دولت ترکیه اعلام کرده که به دلیل تحولات داخلی سوریه، عبور پناهجویان سوری از گذرگاه های مرزی و ورود آنان به ترکیه مجاز است اما به شهروندان ترکیه اجازه گذر از مرز و ورود به سوریه داده نمی شود.

حیاتی یازیچی، وزیر گمرک و بازرگانی ترکیه اعلام کرد که از امروز تمام سیزده گذرگاه مرزی کشورش بسوی سوریه بسته می شود.

محدودیت عبور و مرور مرزی همچنین شامل ممنوعیت عبور کامیون های حامل بار است که، به گفته ناظران، عملا به منزله تحریم اقتصادی یکجانبه علیه سوریه است.

آقای یازیچی تصریح کرد که این تصمیم به معنی محاصره سوریه نیست بلکه به دلیل جنگ داخلی در سوریه گرفته شده است. وی همچنین گفت که در پاسگاه‌های مرزی سوری، هیچ مأمور یا کارمندی برای اداره امور مرزی و گمرکی باقی نمانده است.

قرار است روز چهارشنبه، هیات دولت ترکیه با حضور فرماندهان ارشد نظامی برای بررسی اوضاع سوریه تشکیل جلسه دهد.