یک شاخه القاعده مسئولیت انفجارهای عراق را به عهده گرفت

گروهی که خود را شاخه القاعده در عراق معرفی کرده، با انتشار اطلاعیه ای در یکی از سایت‌های جهادی، موسوم به حنین، مسئولیت انفجارهای دو روز پیش عراق را که یکصد و سیزده تن در آن جان باختند، به عهده گرفت.

این گروه در اطلاعیه خود اعلام کرد که این انفجارها، آغاز دور تازه ای از حملات برای بازپس‌گیری "سرزمین‌های امارت اسلامی عراق" بوده است.

پیش از انفجارها، رهبر این گروه که خود را ابوبکر بغدادی معرفی می کند در پیام صوتی‌اش همین هشدار را اعلام کرده بود و از عشایر سنی مذهب عراق خواستار پشتیبانی شده بود.

انفجارهای دوشنبه که در ۲۹ نقطه جداگانه در نوزده شهر عراق رخ دادند، مرگبارترین حملاتی بودند که عراق طی دو سال و نیم گذشته به خود دیده است.