'یخ‌های گرینلند به طور غیر منتظره آب شدند'

مقام‌های ناسا می گویند تصاویر ماهواره ای نشان می دهد قسمت های زیادی از صفحه های یخی در گرینلند به طور غیر منتظره در یکماه گذشته آب شده اند.

آنها می گویند حتی در سردترین و بلندترین نقطه گرینلند نیز یخ ها آب شده اند.

بنا به گزارش آنها، مناطقی که در آنها یخ ها آب شدند، در طی چهار روز، از ۴۰ درصد به ۹۷ درصد رسیده است.

علی رغم اینکه معمولا در ماههای تابستان تقریبا نیمی از یخ ها در گرینلند آب می شوند، دانشمندان می گویند امسال "غیر منتظره" بوده است.

چند روز پیش نیز دانشمندان از جدا شدن تکه بزرگ یخی از این منطقه خبر دادند.