دادگاه سرپرست فرزندان مایکل جکسون را عوض کرد

دادگاهی در آمریکا برای سه فرزند مایکل جکسون یک سرپرست جدید تعیین کرده است.

دادگاه روز چهارشنبه سرپرستی پرینس مایکل، پاریس و بلنکت سه فرزند قانونی مایکل جکسون را به تیتو جکسون جونیور، پسر عموی او داد.

این سه کودک پس از مرگ مایکل جکسون در سال ۲۰۰۹ تحت سرپرستی مادربزرگشان بودند.

تصمیم دادگاه در پی آن اتخاذ شد که کاترین جکسون که مایکل او را پیش از مرگ قیم فرزندانش معرفی کرده بود، هفته گذشته به همراه یکی از سه کودک برای مدتی ناپدید شد.

در ماههای اخیر از بروز اختلافات خانوادگی بر سر دارایی و میراث مایکل جکسون گزارش هایی منتشر شده است.