اعلام آغاز بازی‌های المپیک لندن با زنگ ساعت بیگ بن

ساعت بیگ بن در لندن، برای اعلام آغاز رسمی بازی‌های المپیک، روز جمعه، به مدت سه دقیقه، بدون وقفه زنگ خواهد زد.

این ساعت، یکی از مهمترین نمادهای بریتانیا است که داخل برجی در کنار پارلمان در لندن قرار دارد.

قرار است از ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه صبح روز جمعه، ۴۲ بار زنگ بیگ بن به صدا درآید.

ساعت های رسمی دیگر در ویلز، ایرلند شمالی و اسکاتلند نیز همزمان به صدا در خواهند آمد.

آخرین باری که زنگ ساعت بیگ بن در لندن به طور متوالی به صدا درآمد بعد از مرگ جورج ششم در سال ۱۹۵۲ بود.

این ساعت در آن زمان یک بار در دقیقه، به مدت یک ساعت، به صدا درآمد.