یک فرد نژادپرست در آفریقای جنوبی به خیانت محکوم شد

یک فرد نژادپرست در آفریقای جنوبی به دلیل تلاش برای قتل نلسون ماندلا، اولین رییس جمهور سیاه پوست آن کشور به خیانت محکوم شده است.

دادگاهی در شهر پرتوریا گفت مایک دوتویت مسوول نه بمبگذاری در شهرک سیاه‌پوست نشین سووتو در حاشیه شهر یوهانسبورگ در سال 2002 بوده است. یک نفر در این بمبگذاری‌ها کشته شد.

دادگاه همچنین گفت آقای دوتویت طرحی برای انجام کودتا و کشتن رییس جمهور ماندلا را هم داشته است.

او اولین کسی است که از زمان سقوط حکومت سفیدپوستان در آفریقای جنوبی در سال 1994 به جرم خیانت محکوم می شود.

محاکمه آقای دوتویت نه سال طول کشیدآ اما تکلیف بیش از بیست نفر از همدستان او هنوز مشخص نیست.