'روزانه ۱۵۰ نفر در سودان به دلیل بیماری و گرسنگی جان می‌سپارند'

شورشیانی که با دولت سودان در مناطق مرزی با سودان جنوبی درگیر هستند، می‌گویند بیش از ۱۵۰ نفر هر روز به دلیل بیماری و گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند.

مالک عقار، رئیس جنبش شورشیان موسوم به جنبش آزادیبخش مردمی سودان - شاخه شمال به بی بی سی گفته است که اوضاع در این منطقه فاجعه بار است و بارش اخیر باران نیز باعث شده تا بسیاری از راهها، قابل استفاده نباشند.

میزان مرگ و میر در میان زنان، کودکان و افراد سالخورده بیشتر بوده است.

شورشیان در حال مذاکره با دولت سودان در اتیوپی هستند تا اجازه ورود کمک‌های انساندوستانه را بدهند.

آقای عقار ابراز خوشبینی کرده که این مذاکرات به نتیجه مثبتی منجر خواهد شد.