دبیرکل سازمان ملل از سربرنیتسا دیدن کرد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در سفر به بوسنی هرزگوین، از شهر سربرنیتسا دیدن و نسبت به قربانیان کشتار سال ١٩٩٥ در این کشور ادای احترام کرده است.

در جریان کشتار سربرنیتسا، هشت هزار مرد و پسر مسلمان به دست شبه نظامیان صرب کشته شدند و آقای بان اولین دبیرکل سازمان ملل است که پس از این واقعه، به این شهر سفر کرده است.

بان کی مون در سخنانی در پارلمان بوسنی، اذعان کرد که سازمان ملل در قبال مسئولیت خود برای حفاظت از جان ساکنان سربرنیتسا کوتاهی کرد و از جهانیان خواست تا با درس گرفتن از این فاجعه، به "اقدامی معنی دار" برای توقف کشتار در سوریه دست بزند.