دبیرکل سازمان ملل: کشتار در سوریه را متوقف کنید

با ادامه خشونت در سوریه و انتشار گزارش هایی از تلفات سنگین غیرنظامیان، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، از جامعه جهانی خواسته است تا "کشتار در سوریه" را متوقف کند.

آقای بان گفت که جامعه جهانی نمی تواند خود را پشت "سخنان محکم و عمل سست" پنهان کند و افزود: "جهانیان باید همانند لیبی و ساحل عاج، نسبت به نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین المللی در سوریه واکنش نشان دهند."

سال گذشته، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه هایی، مجوز مداخله نظامی به منظور حمایت از غیرنظامیان در لیبی و ساحل عاج را صادر کرد.