درگیری ارتش فیلیپین با اسلامگرایان افراطی تلفاتی برجای گذاشت

ارتش فیلیپین گفته است در درگیری بین نفرات ارتش و افراد مسلح وابسته به اسلامگرایان تندرو در جزیره باسیلان در جنوب این کشور هفت تن از نفرات دولتی و چهار تن از شورشیان کشته شده اند.

به گفته سخنگوی ارتش فیلیپین، درگیری بین دو طرف هنگامی آغاز شد که نیروهای دولتی با تعدادی از شبه نظامیان گروه ابوسیاف، که یک سازمان افراطی وابسته به شبکه القاعده است، مواجه شدند.

شورش مسلمانان جنوب فیلیپین چند دهه است که ادامه داشته و با درگیری های مسلحانه، بمب گذاری و آدم ربایی همراه بوده است.

.