سایت الف رفع فیلتر شد

فیلتر سایت الف، از وبسایت‌های محافظه‌کار منتقد محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران برداشته شده است.

احمد توکلی، نماینده مجلس ایران و مدیر این وبسایت، با انتشار یادداشتی گفته است که در پی گفتگوهایش با مقامات قضایی این وبسایت رفع فیلتر شده است.

آقای توکلی گفته است که رفع فیلترینگ پس از گفتگویش با دادستان تهران و "بازپرس فرهنگ و رسانه" اتفاق افتاده است.

وبسایت الف مستقیما به دستور دادستان تهران فیلتر شده بود، در حالی که کمیته‌ای مسئول این امر است.

پرداختن به پرونده‌های فساد مالی، که برخی از نزدیکان دولت آقای احمدی‌نژاد با آنها مرتبطند، از مسائلی است که وبسایت الف بر آن متمرکز است.