رائول کاسترو: با آمريکا مذاکره خواهيم کرد

رائول کسترو، رئیس جمهوری کوبا در مراسم روز انقلاب کشورش سخنرانی کرد و گفت که آماده مذاکره با آمریکا است.

آقای کاسترو که در دو سال گذشته در این مراسم صحبت نکرده بود، گفت که در صورتی که "گفتگو ها منصفانه باشد" با آمریکا مذاکره خواهد کرد.

او گفت کوبا مستعمره هیچ کشوری نیست.

به گفته آقای کسترو اگر آمریکا حاضر باشد، درباره دموکراسی و حقوق بشر با این کشور صحبت خواهد کرد.

رئیس جمهوری کوبا گفت که این پیشنهاد از طرف کانالهای دیپلماتیک به آمریکا فرستاده شده است.

او گفت: "هر روزی که آمریکا بخواهد، میز مذاکرات آماده است."

آقای کاسترو در حالی این سخنان را بیان کرد که آمریکا از ۵ دهه گذشته تا کنون با کوبا رابطه دیپلماتیک نداشته است.

او درباره تغییر وضع اقتصادی کشور گفت که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در کوبا کم کم انجام خواهد شد.

وضعیت اقتصادی کوبا ضعیف است و بسیاری از کوبایی ها تنها با ۲۰ دلار در ماه زندگی می کنند.

آقای کاسترو گفت کوبا مستقل باقی خواهد ماند و به سرنوشت کشورهای سوریه و لیبی که کشورهای خارجی قصد برکناری رهبران آنها را داشته اند بر سر کوبا دچار نخواهد شد.