آزادی خبرنگارانی که مخالفان سوری گروگان گرفته بودند

وزارت امور خارجه هلند تأیید کرد که دو خبرنگار عکاس هلندی و بریتانیایی به مدت یک هفته در گروگان مخالفان مسلح سوری بوده و اکنون آزاد شده و به ترکیه منتقل شده اند.

یروئن اورلمانس، خبرنگار عکاس هلندی و جان کنتلی، خبرنگار عکاس بریتانیایی از نوزدهم ژوئیه (بیست و نهم تیر) در گذرگاه مرزی باب الهوی میان سوریه و ترکیه ناپدید شده بودند.

هنوز اعلام نشده که کدامیک از گروه‌های مخالف حکومت سوریه این دو خبرنگار را گروگان گرفته بودند.

گذرگاه باب الهوی در همان روزی که این دو خبرنگار گروگان گرفته شدند به دست گروهی از افراد مسلح جهادی غیرسوری تصرف شد.

این گذرگاه میان استان ادلب سوریه و استان هاتای ترکیه در شمال غرب سوریه قرار دارد و گروهی که تعدادشان تا یکصد و پنجاه نفر برآورد می شد، این گذرگاه را هفته گذشته تصرف کردند.

بنابر گزارش‌ها، این گروه عمدتاً ملیت مصری، الجزایری و سعودی داشتند و حتی گفته شد افرادی اهل افغانستان که خود را وابسته به طالبان معرفی می کردند هم بین آنها بودند.